top of page
Prosedur Plastik, Kosmetik & Estetik

Selamat datang

 

Ditubuhkan pada tahun 1990, kami menawarkan rangkaian prosedur pembedahan & bukan pembedahan yang lengkap oleh doktor kami yang berkelayakan.

Pembedahan plastik

Plastic Surgery

Pembedahan kosmetik

Cosmetic Surgery

Prosedur Estetik

Aesthetic Procedures
bottom of page